Večer 6.11. 2017

06.11.2017 09:32

V období "dušiček" s láskou vzpomínáme na své zesnulé a věříme, že "někde tam na hoře se na nás dívají". Věříme, že vlastně nezemřeli, ale jejich duše žije dál. My věříme, a křesťané věří v život po životě a věří Bohu jako svému Utěšiteli a Zachránci. Pojďme se bavit o víře. A pojďme se bavit na téma: Proč a jak mluvit s druhými o víře? V 18:30h se těšíme naviděnou v Novém Adalbertinu!