VÍKENDOVÝ VÝJEZD S KURZEM ALFA

30.10.2015 10:23

VÍKENDOVÝ VÝJEZD S KURZEM ALFA    

6. – 8. LISTOPADU 2015

POUTNÍ MÍSTO KRÁLÍKY (okres Ústí nad Orlicí)

Náš program v Králíkách začne páteční večeří (v 19 hodin) a skončí nedělním obědem, který se bude podávat cca ve 12 hodin. Samozřejmě bude nejlepší, když se jej zúčastníte od začátku do konce, ovšem i pro ty, kdo mohou přijet později nebo potřebují odjet dříve, má účast smysl. Za klíčový považujeme sobotní program (od 9 do zhruba 22 hodin).

Na programu jsou

  • další přednášky (Kdo je Duch svatý? Co Duch svatý dělá? Jak mohu být naplněn Duchem svatým?) a diskuse ve skupinkách,
  • práce s Božím slovem,
  • společné i individuální ztišení, při kterém má člověk prostor k urovnání myšlenek a reflexi toho, co zažil a slyšel,
  • příležitost k modlitbě,
  • vycházka do přírody,
  • prostor pro neformální povídání,
  • debata o „ožehavých tématech“. Pokud máte nějakou takovou otázku, připomínku nebo kritiku, na které byste rádi slyšeli odpovědi nebo o nich otevřeně diskutovali, připravte si je nejlépe předem. Bude připravena schránka na písemné dotazy.

Podrobné Informace o dopravě, ubytování, stravování apod. naleznete zde