Řekli o Alfa kurzech

Alfa pochází ze slov, které řekl Pán Ježíš Kristus: „Já jsem Alfa i Omega,  začátek i konec“, takže začátek. Jde o první informace o křesťanství. Je to ochutnávka pro lidi, kteří o něm nic nevědí  a kteří hledají …

MUDr.  Marie Svatošová

lékařka, zakladatelka hospicového hnutí v ČR a sdružení Ecce homo, spisovatelka

(výrok z roku 2010 na přednášce Normální je věřit)

"Kurzy Alfa poskytují základní informace pro růst k dospělému křesťanství v dnešním světě a pomáhají, aby z učedníků zráli duchovní rádci a otcové. Doplňují tak klasické katechismy o katechezi hlav a srdcí až k bodu rozhodnutí – jak následovat Ježíše Krista dnes v roli jeho svědků."

 

                                                                                                                               Miroslav Heryán

farář ČCE a zakladatel ČEA (výrok z roku 2001)

"Kurzy Alfa dávají možnost, která je v dnešní sekulární kultuře něčím nezvyklým: diskutovat nad velkými otázkami života a smrti a o tom, jaký to má všechno smysl."

The Guardian

(Z ohlasů v britském tisku)

"Alfa je cesta k objevování toho, po čem hladovíme - smysl, důvěra a vztah... v klidném prostředí, které neodsuzuje."

Bear Grylls

(aktér dokumentárního pořadu "Nutné k přežití" na Discovery Channel)