Proč a jak číst Bibli?

26.03.2013 10:59
Pozor! Na velikonoční pondělí společný večer Alfy není!
Přijďte se však v pondělí 8.4. 2013 od 18:30 hod. dozvědět něco o tom, proč a jak číst Bibli. Večer probíhá v Katakombách Nového Adalbertina.