Co jsou kurzy Alfa?

Kurz je postaven na čtyřech základních principech. Jako mnemotechnická pomůcka nám může posloužit přímo název ALFA.

A - Alfa je pro každého, kdo se chce něco dozvědět o křesťanství
L - Legrace a neformální atmosféra
F - Filé či chlebíčky - společné jídlo dává příležitost poznávat druhé
A - A zeptat se můžete na cokoli

(v angl. originále ALPHA - H - pomáhat si navzájem)

Jak večer probíhá?

Setkání se skládá ze společného jídla, hudby, mluveného slova na biblické téma (viz  program ) a následné diskuze při kávě nebo čaji.

  • Občerstvení - Každé setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkům kurzu příležitost vzájemně se seznámit.
  • Promluva - Na promluvu navazuje diskuse ve skupinkách. Cílem je probírat téma večera, klást otázky a vyjadřovat různé názory.
  • Káva & Skupinky - Naslouchejte, získávejte informace, diskutujte a objevujte. A zeptat se můžete na cokoliv. Alfa je místem, kde není žádná otázka pokládána za nemístnou ani nevhodnou nebo zaujatou. (První večer bez diskuze.)

Kolik stojí?

Kurzy Alfa jsou zdarma, i když vám nikdo nebude bránit, abyste přispěli na pokrytí výdajů na stravu. Každý účastník víkendu, dobrovolné součásti kurzu, si platí pouze výdaje s víkendem spojené. Účast na kurzu Alfa je nezávazná.

Komu je Alfa určena?

Alfa je pro každého. Zvláště zaujme:

  • ty, kdo chtějí prozkoumat křesťanství
  • nové účastníky církevních shromáždění
  • ty, kteří chtějí upevnit základy své víry
  • ty, kdo mají pocit, že se jim nedaří žít jako křesťan

Zajímají nás Vaše názory a zkušenosti!

Pořádá společenství z farností římskokatolické církve v Hradci Králové