Program setkání v podzimním kurzu Alfa 2019

Dvanáct pondělních večerů + jeden sobotní den. Vždy v 18:30 hodin

Kurz je zdarma.

 
9. 9.
Jde v životě ještě o něco navíc? (bez diskuze)
16. 9.
Kdo je Ježíš?
23. 9.
Proč Ježíš zemřel?
30. 9.
Jak získat víru?
7. 10.
Proč a jak číst Bibli?
14. 10.
Proč a jak se modlit?
21. 10.
Jak nás Bůh vede?
4. 11.
Jak odolat zlému?
+ 9. 11.
sobota - „Víkend Alfy“
                 Kdo je Duch svatý?
                 Co Duch svatý dělá?
                 Jak mohu být naplněn Duchem sv.?
11.11.
Proč a jak mluvit s druhými o víře?  
18. 11.
Uzdravuje Bůh i dnes?
25. 11.
A co církev?
2. 12.
Jak prožít život co nejlépe a je křesťanství nudné, nepravdivé, zbytečné?