Večer 15.10 2018

11.10.2018 11:15

Používáte mobilní telefon, SMS, e-mail, skype, messenger,  ...? A víte, že bezdrátová komunikace existuje již tisíce let?
Byla to a je vždy jen prostá, ale mocná modlitba. V pondělí 15.10. 2018 se těšíme s Vámi na shledání při živé přednášce Proč a jak se modlit? jako obvykle od 18:30h v Novém Adalbertinu.