Víkend s Duchem svatým 4.11. 2017

24.10.2017 16:07
Prosím, pozor na změnu oproti původnímu programu (tištěné letáčky)! Tak zvaný víkend Alfy se přesunul o týden dříve, tj. na 4.11. 2017. V  příštím týdnu se tedy můžete těšit jak na pravidelnou pondělní přednášku, tak na velké téma o Duchu svatém v sobotu. Pojďte tedy s námi strávit, doufejme, příjemný čas v přátelské atmosféře. Dále Vás budeme o sobotě informovat.