VÍkend s Duchem svatým

16.04.2013 14:53
 
Rádi bychom Vás pozvali na sobotní „víkend s Duchem svatým“ a to 27.4. 2013.
Bude se jednat o několik přednášek:
  • Kdo je Duch svatý?
  • Co Duch svatý dělá?
  • Jak mohu být naplněn Duchem svatým?

 

od 9 hodin  téma Duch Svatý a modlitby proseb a chval.

Nejdříve dvě přednášky, potom diskuze….cca mezi 12 a 13 oběd v nějaké restauraci.

Dále odpoledne další přednáška a po krátké přestávce modlitba díků, proseb a za uzdravení. Ukončení kolem 16 hodiny.

Duch Boží je duchem pokoje, promlouvá a jedná v ovzduší pokoje a jemnosti, nikdy však ve zmatku a rozruchu.

JACQUES PHILIPPE